Contact

Wij ondersteunen u bij melding, opstellen herstelbudget, contra-expertise, uitvoering van het herstel en handhaving.

Tijdens de taxatie door de NAM kunnen wij u geheel kosteloos bijstaan en adviseren.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden!

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

Kantooradres
Kaakstraat 12
9981 BG Uithuizen

Postadres
Postbus 61
9980 AB Uithuizen


Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 19:00u
zaterdag 09:00u - 17:00u

Tel: 0595 - 43 94 08
Email: info@herstelbevingsschade.nl


   


www.nam-waardevermeerdering.nl

www.nam-contra-expertise.nl

www.nam-klachten-platform.nl

www.cvw-contra-expertise.nl


Welkom bij Herstelbevingsschade.nl

Meerdere aardbevingen in Noordoost Groningen zijn de oorzaak van aardbevingschade aan woningen en bedrijfsgebouwen. De NAM wordt door gedupeerden aansprakelijk gehouden voor deze aardbevingen en aangesproken om de schade(s) financieel te vergoeden.

Van de gedupeerden kan niet verwacht worden dat ze technisch inhoudelijk op de hoogte zijn hoe je schades vaststelt en wat de bouwkundige consequenties zijn van de vele herstelmogelijkheden.

Het is begrijpelijk dat u vraagtekens zet bij een beoordeling van de schade door de partij die zelf de schade heeft veroorzaakt. Het is van essentieel belang dat u een beroep kunt doen op een door uzelf uitgekozen deskundige.

Kosteloze contra expertise

 

Zoals bekend loopt de afwikkeling van de schade lang niet altijd probleemloos. Gedupeerden hebben ons dan ook benaderd omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn met de taxatie bureaus of geen vertrouwen hebben in de taxatie namens de NAM. De afdeling contra expertise van Herstelbevingsschade.nl is inhoudelijk goed op de hoogte van de procedures bij de NAM en het CVW, is technisch goed onderlegd en heeft mede door het grote aantal behandelde dossiers een ruime schat aan informatie om u vakkundig bij te staan tijdens het contra-taxatie proces.

Vraag sowieso vrijblijvend om een second opinion, u kunt dan met deze informatie besluiten of u wel of niet een kosteloze contra expertise door ons laat uitvoeren.

Waar staan wij voor:

-

De kwaliteit van de contra taxatie mag niet door de NAM budgettair bepaald worden.

-

Onze onafhankelijkheid wordt ondersteund door www.nam-klachten-platform.nl

-

Gezonde achterdocht t.o.v. de ingehuurde inspecteurs van de NAM / CVW is een pré.

-

Reeds behandelde dossiers met uitstekend resultaat geeft kracht om nieuwe dossiers correct te behandelen om te komen tot een resultaat tot tevredenheid.

U kunt via contact een aanvraag voor een second opnion of contra expertise doen, of kijk op de website www.cvw-contra-expertise.nl of op www.nam-contra-expertise.nl voor meer informatie.


picture

 

Hulp nodig bij schade-rapport NAM / CVW

Wij helpen betrokkenen indien:
- Schaderapport NAM / taxateur onduidelijk is
- U het niet eens bent met de bevindingen
- U het niet een bent met het herstelvoorstel
- U denkt dat u minderbedeeld wordt
- U een klankbord wenst
- De mening van een ervaren derde wilt horen
- U een kosteloze contra-expertise wenstpicture

 

Waardevermeerdering NAM

Huiseigenaren afkomstig uit de 11 gemeenten binnen het gaswinningsgebied kunnen vanaf 6 november 2014 een vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen.

De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot 4000 euro en is daarnaast (mogelijk) stapelbaar met de Groningse Energiepremie. Lees meer ....


picture

 

Kosteloze contra expertise

Meerdere aardbevingen in Noord-Oost Groningen zijn de oorzaak van schades aan woningen en aangesproken om de schade financieel te vergoeden.

Van de gedupeerden kan niet verwacht worden dat ze technisch inhoudelijk op de hoogte zijn hoe je schades vaststelt en wat de bouwkundige consequenties zijn van de vele herstel mogelijk-heden. Lees meer ....