Kosteloze contra expertise

Contact

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden!

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

Kantooradres
Kaakstraat 12
9981 BG Uithuizen

Postadres
Postbus 61
9980 AB Uithuizen

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 19:00u
zaterdag 09:00u - 17:00u

Tel: 0595 - 43 94 08
Email: info@herstelbevingsschade.nl

 

 

Kosteloze contra expertise

Meerdere aardbevingen in Noordoost Groningen zijn de oorzaak van aardbevingschade aan woningen en bedrijfsgebouwen. De NAM wordt door gedupeerden aansprakelijk gehouden voor deze aardbevingen en aangesproken om de schade(s) financieel te vergoeden.

Van de gedupeerden kan niet verwacht worden dat ze technisch inhoudelijk op de hoogte zijn hoe je schades vaststelt en wat de bouwkundige consequenties zijn van de vele herstelmogelijkheden.

Het is begrijpelijk dat u vraagtekens zet bij een beoordeling van de schade door de partij die zelf de schade heeft veroorzaakt. Het is van essentieel belang dat u een beroep kunt doen op een door uzelf uitgekozen deskundige.

Zoals bekend loopt de afwikkeling van de schade lang niet altijd probleemloos. Gedupeerden hebben ons dan ook benaderd omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn met de taxatie bureaus of geen vertrouwen hebben in de taxatie namens de NAM. De afdeling contra-taxatie van Herstelbevingsschade.nl is inhoudelijk goed op de hoogte van de procedures bij de NAM en het CVW, is technisch goed onderlegd en heeft mede door het grote aantal behandelde dossiers een ruime schat aan informatie om u vakkundig bij te staan tijdens het contra-taxatie proces.

Vraag sowieso vrijblijvend om een second opinion, u kunt dan met deze informatie besluiten of u wel of niet een kosteloze contra-taxatie door ons laat uitvoeren.

Waar staan wij voor:

-

De kwaliteit van de contra-taxatie mag niet door de NAM budgettair bepaald worden.

-

Onze onafhankelijkheid wordt ondersteund door www.nam-klachten-platform.nl

-

Gezonde achterdocht t.o.v. de ingehuurde inspecteurs van de NAM is een pré.

-

Reeds behandelde dossiers met uitstekend resultaat geeft kracht om nieuwe dossiers correct te behandelen om te komen tot een resultaat tot tevredenheid.

U kunt via contact een aanvraag voor een second opnion of contra-taxatie doen, of kijk op de website www.cvw-contra-expertise.nl of op www.nam-contra-expertise.nl voor meer informatie.