Persberichten

Contact

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden!

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens

Kantooradres
Kaakstraat 12
9981 BG Uithuizen

Postadres
Postbus 61
9980 AB Uithuizen

Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 19:00u
zaterdag 09:00u - 17:00u

Tel: 0595 - 43 94 08
Email: info@herstelbevingsschade.nl

 

 

Persberichten

NAM taxateurs laten veel aardbevingsschade liggen

Persbericht Ommelander Courant 24 oktober 2013

Noord-Groningen - Ruim twintig procent van de aanwezige aardbevingsschade wordt niet opgemerkt tijdens de opname door NAM taxateurs. Dat stelt het bedrijf Herstelbevingsschade.nl vast na een steekproef waarbij honderd dossiers zijn beoordeeld.

Gedupeerden lopen hierdoor volgens het bedrijf aanzienlijke bedragen mis doordat het opmaken van offertes gebeurt aan de hand van foto's en aanbevelingen in de opgemaakte rapporten. Bedrijven die offertes maken naar aanleiding van een bezoek aan het pand in combinatie met het rapport constateren volgens Herstelbevingsschade.nl veelal extra schade die niet door de taxateur opgemerkt is. Een goed herstelbedrijf neemt ook de schade die niet in het rapport is genoteerd mee in de calculatie naar de NAM.

"Jammer genoeg blijkt ook dat menig herstelbedrijf de extra schade niet constateert of wil constateren omdat het opvoeren van deze extra schade inzet en tijd kost. De opstelling van de door de NAM ingehuurde taxatiebureaus werkt het alsnog opvoeren van extra schade niet in de hand. Taxateurs voelen zich bekritiseerd en er zijn geen duidelijke procedures voor", aldus het bedrijf.

Volgens Herstelbevingsschade.nl vertegenwoordigt de extra opgevoerde schade van de honderd onderzochte dossiers een bedrag van vierhonderd duizend euro die bij het uitblijven van een extra controle niet aan de gedupeerden wordt uitgekeerd oftewel niet in de economie terecht komt.

Herstelbevingsschade.nl geeft wel aan dat de taxatiebureaus onderling nogal van mening en uitvoering verschillen en dat na onderzoek blijkt dat veel van deze onvolkomenheden niet door de taxatiebureaus aan de NAM wordt gerapporteerd.

"Het contra-expertisetraject is een adequate procedure om bij een dispuut de taxatiebureaus aan de zijlijn te zetten, waarna er met de NAM rechtstreeks kan worden overlegd met als gevolg dat de NAM in nagenoeg alle gevallen coulant optreedt en de claim van de gedupeerde toewijst. Een bijkomende conclusie uit het onderzoek is dat de gedupeerden vaak niet op de hoogte zijn van de uitbetalingsmogelijkheden door de NAM".

"Veelal denkt de gedupeerde een factuur nodig te hebben van een herstelbedrijf, echter het accepteren van het schadebedrag is voldoende waarbij de NAM op verzoek uitkeert op de door gedupeerde opgegeven rekening. Gedupeerde beschikt dan zelf over het budget en kan vrij bepalen wie het herstel van de schade uitvoert. Juridisch gezien geeft gedupeerde opdracht voor herstel en is verantwoordelijk voor het betalen van de gemaakte kosten. Gedupeerden geven aan het prettig te vinden dat het geld voor het herstel bij opdracht reeds op hun eigen rekening staat", zo zegt het bedrijf.

 

Platform regulering herstel aarbevingsschade door NAM gaswinning

Persbericht Ommelander Courant 20 juni 2013

Eemshaven -  www.herstelbevingsschade.nl reguleert als onafhankelijk platform het herstel van de aardbevingsschades veroorzaakt door de NAM gaswinning. In de provincie Groningen wordt enthousiast gereageerd op het initiatief dat sinds begin juni online is.

De NAM betaald, maar wij willen greep houden op de bouwkundige uitvoering van het herstel van de schade, is een veel gehoorde opmerking van gedupeerden op het Groninger platteland.

Door het ontstaan van een groot aanbod aan herstelbedrijven en de verschillende gebruikte bouwkundige herstelmethoden maken gedupeerden van de gaswinning dankbaar gebruik van de selectie van herstelbedrijven die herstelbevingsschade.nl inzet voor uitvoering van de herstelwerkzaamheden. Criteria in deze zijn onder andere projectgrootte, planning, benodigde specialistische kennis, ervaring en de van toepassing zijnde referenties.

Gedupeerden kunnen met diverse vragen terecht bij herstelbevingsschade.nl. Een veel voorkomende opmerking is het niet eens zijn met het taxatierapport van de NAM. Er wordt hulp geboden bij het onderhandelen omtrent de hoeveelheid schade die wel of niet herstelt wordt.

Verder zet het platform zich in voor vergoeding van nevenschade die ontstaat, bijvoorbeeld doordat men een snipperdag dient te nemen of anders kosten maakt als een herstelbedrijf het werk komt uitvoeren. Kortom gebruik van herstelbevingsschade.nl is duidelijk, makkelijk in gebruik en geeft een optimaal herstel van uw schade met de minste besognes.